Versiune din: 15.04.2022

Vom actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci când noi suntem obligați să răspundem noilor modificări legislative. Vom afișa cea mai actuală versiune pe site-ul www.aditio.ro. Orice modificare notabilă sau în măsură să afecteze utilizarea site-ului www.aditio.ro de către tine îți va fi comunicată aici și/sau utilizând datele de contact disponibile.

Site www.aditio.ro. utilizează fișiere de tip cookie. Mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor poți găsi accesând politica de cookie-uri.

INFORMAȚII GENERALE DESPRE SC ADITIO STRUCTURA SRL

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este o preocupare importanta pentru SC ADITIO STRUCTURA SRL, cu sediul în STR. UNGURENI NR. 43, SAT ȘANȚU FLOREȘTI, COM. GRUIU, JUD. ILFOV, România, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Acest document are rolul de a te informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet, https://www.aditio.ro/.

PERSOANELE VIZATE ȘI CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE SC BADUC SA

Dacă ești client al site-ului www.aditio.ro , SC ADITIO STRUCTURA SRL prelucrează datele tale cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizezi site-ul www.aditio.ro, de exemplu [comportamentul/preferințele/obișnuințele tale în cadrul site-ului], precum și orice alte categorii sau tipuri de date pe care le furnizezi în mod direct, în contextul plasării unei comenzi prin site-ul www.aditio.ro sau în orice alt mod care ar putea rezulta din utilizarea site-ului.

Dacă ești vizitator al site-ul www.aditio.ro, SC ADITIO STRUCTURA SRL prelucrează datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct pe parcursul utilizării site-ul www.aditio.ro, precum date introduse în formulare de contact/comanda.

Dacă ești persoană de contact a unui partener al nostru, prelucrăm datele tale de contact (nume și prenume, adresă de e-mail și telefon) în legătură cu relația contractuală.

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRILOR

SCOP TEMEI
UTILIZATOR AL SITE-UL WWW.ADITIO.RO
Desfășurarea relației contractuale dintre tine și SC ADITIO SA sau furnizarea serviciilor și produselor noastre, și anume pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site-ul www.aditio.ro, informarea ta privind stadiul comenzii, remedierea plângerilor și reclamațiilor, returnarea după caz a produselor comandate etc. Prelucrarea are la bază contractul încheiat între tine și SC ADITIO STRUCTURA SRL, definit în totalitate în Termeni și Condiții. Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară. Lipsa furnizării datelor poate afecta derularea raporturilor contractuale dintre tine și SC ADITIO STRUCTURA SRL.
Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin SC ADITIO STRUCTURA SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului www.aditio.ro, inclusiv obligații fiscale sau de arhivare. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor tale în acest scop este necesară. Lipsa furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea SC ADITIO STRUCTURA SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci imposibilitatea de oferi serviciile așteptate de tine prin site-ul www.aditio.ro.
Activități de marketing, respectiv pentru transmiterea comunicărilor comerciale prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) referitor la produsele și serviciile oferite de SC ADITIO STRUCTURA SRL prin intermediul site-ului www.aditio.ro. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază consimțământul tău, dacă ai ales să îl furnizezi. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor tale în acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului www.aditio.ro. Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea opțiunii „Sunt de acord să primesc comunicări comerciale”.Pentru dezabonare poți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conținând comunicări comerciale.
Efectuarea de analize sau raportări interne privind modul de funcționare a site-ul www.aditio.ro, realizarea de profiluri de preferințe de consum sau în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site-ul www.aditio.ro. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC ADITIO STRUCTURA SRL de a îmbunătăți permanent experiența utilizatorilor pe site-ul www.aditio.ro. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciilor oferite prin intermediul site-ului www.aditio.ro.
Apărarea drepturilor și intereselor ADITIO STRUCTURA SRL în justiție, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri în care suntem implicați. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază apărarea drepturilor si intereselor ADITIO STRUCTURA SRL
VIZITATOR AL SITE-UL WWW.ADITIO.RO
Activități de marketing, respectiv pentru transmiterea comunicărilor comerciale prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) referitor la produsele și serviciile oferite de SC ADITIO STRUCTURA SRL prin intermediul site-ului www.aditio.ro. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază consimțământul tău, dacă ai ales să îl furnizezi. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor tale în acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului www.aditio.ro. Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea opțiunii „Sunt de acord să primesc comunicări comerciale”. Pentru dezabonare poți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conținând comunicări comerciale.
Remedierea eventualelor plângeri, reclamații înainte de tine și îmbunătățirea experienței tale oferite de site-ul www.aditio.ro. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC ADITIO STRUCTURA SRL de a asigura funcționarea corectă a site-ul www.aditio.ro, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului www.aditio.ro, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații din partea ta. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului www.aditio.ro.
PERSOANĂ DE CONTACT AL PARTENERULUI SC ADITIO STRUCTURA SRL
Inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre SC ADITIO STRUCTURA SRL și Partener/potențial Partener. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al ADITIO STRUCTURA SRL de iniția și desfășura relațiile contractuale in contextul oferirii serviciilor pe site-ul www.aditio.ro. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop poate avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului www.adito.ro.
Apărarea drepturilor și intereselor SC ADITIO STRUCTURA SRL în justiție, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri în care suntem implicați. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază apărarea drepturilor si intereselor ADITIO STRUCTURA SRL

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR

SC ADITIO STRUCTURA SRL prelucrează datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare enumerate anterior.

Dacă ești client, prelucrăm datele tale pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior, pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale ce revin ADITIO STRUCTURA SRL (de exemplu, pentru documentele financiar-contabile termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar aferent).

Dacă îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC ADITIO STRUCTURA SRL va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC ADITIO STRUCTURA SRL pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

Dacă ești persoana de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai SC ADITIO STRUCTURA SRL, datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea/executarea contractului și ulterior potrivit politicilor interne și obligațiilor legale – de exemplu, cele privind arhivarea.

DEZVĂLUIREA DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL

În vederea realizării scopurilor de prelucrare enumerate anterior, SC ADITIO STRUCTURA SRL poate dezvălui datele tale către Parteneri, afiliați, terțe persoane sau entități care sprijină SC ADITIO STRUCTURA SRL în oferirea de servicii prin site-ul www.aditio.ro, precum furnizorii de infrastructură IT sau de servicii de transport și curierat, respectiv către autorități publice, precum în următoarele situații fără a ne limita însă la acestea:

  • Menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului www.aditio.ro și a serviciilor derulate prin intermediul acestuia
  • Administrarea comercială și tehnică a site-ului www. aditio.ro, de exemplu când intermediem relația dintre tine și un Partener, furnizor de produse pe site-ul www. aditio.ro
  • Efectuarea de analize asupra datelor în scop de testare tehnică și comercială, analiză de afaceri, monitorizare a tendințelor de utilizare și achiziție, dezvoltarea de măsuri de securitate, autentificarea utilizatorilor etc.
  • Transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile respectării legislației aplicabile
  • Acordarea de premii, coduri de reducere, vouchere etc în urma participării tale la campanii promoționale prin intermediul site-ului www. aditio.ro
  • Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal este prevăzută de lege sau există un interes public în acest sens etc.

Atunci când Parteneri ai noștri îți prelucrează, în nume propriu, datele tale cu caracter personal prin intermediul nostru, vei avea în vedere politicile de confidențialitate ale acestor Parteneri numiți ca atare de noi. Noi am definit modalitățile acceptate de prelucrare ale datelor tale personale la nivel contractual, dar nu avem niciun control asupra prelucrărilor în sine.

TRANSFERUL DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL

Datele tale cu caracter personal furnizate către SC ADITIO STRUCTURA SRL pot fi transferate de noi, cu acordul tău, altor operatori sau persoane împuternicite în condițiile respectării legislației aplicabile, doar pe teritoriul României și doar către alte state din Spațiul European Extins.

DREPTURILE TALE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru prelucrarea de date personale realizată de noi prin intermediul SC ADITIO STRUCTURA SRL, ai dreptul să soliciți accesul la datele tale cu caracter personal, să le rectifici sau să soliciți ștergerea lor sau restricționarea prelucrării, ai dreptul să te opui prelucrării cu respectarea cerințelor legale aplicabile, respectiv ai dreptul la portabilitatea datelor tale cu caracter personal.

Când ai ales să ne oferi consimțământul, ai dreptul să îl retragi în orice moment, fără a afecta în vreun fel prelucrările realizate de SC ADITIO STRUCTURA SRL pe baza consimțământului exprimat de tine înainte de a-l retrage.

Ai dreptul de a depune reclamații sau plângeri la ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro, [email protected]).

Poți adresa orice alte întrebări sau nelămuriri privind modalitățile de prelucrare a datelor tale cu caracter personal, respectiv îți poți exercita drepturile amintite mai sus la adresa [email protected]. Noi monitorizăm respectarea cerințelor legale aplicabile permanent inclusiv prin Responsabilul nostru de protecție a datelor cu caracter personal ce poate fi contactat la [email protected]